2018

Dispersion 14 Beton, Farbe 11x11x5 cm, 2018

Dispersion 13 Beton 22x22x8 cm, 2018

2017

Dispersion 11 Beton, Farbe 27,5x22x6,5 cm, 2017

Dispersion 10 Beton, Pigment 27,5x22x7,5 cm, 2017

Dispersion 9 Beton 40,5x46,5x10 cm, 2017

Dispersion 8 Beton 25x26,5x7 cm, 2017

Dispersion 7 Beton, Stahl  11x11x4,5 cm, 2017

Dispersion 4 Beton 23x13x5 cm, 2017